Kế hoạch học kỳ quân đội nâng cao

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần III năm 2012( khóa II)

TỈNH ĐOÀN – BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

TỈNH BÌNH PHƯỚC       

 


 Số:      /KH - PH                                                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Bình Phước, ngày      tháng      năm 2012

     

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần III năm 2012( khóa II).

 

 
 
 


          Căn cứ Thông báo số 367/TB-UBND, ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tại Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2011;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2011 – 2012 của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Bình Phước;

          Căn cứ chương trình làm việc giữa Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Bình Phước về việc phối hợp tổ chức chương trình “học kỳ trong quân đội” lần III năm 2012 (khóa II), nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước; yêu quý và tin tưởng vào truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; tinh thần tự hào dân tộc từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội.

- Tạo môi trường học tập và rèn luyện thiết thực, giúp học sinh nâng cao tinh thần kỷ luật, tự lập kiên định vượt qua khó khăn, thử thách, trải nghiệm thực tế trong môi trường quân ngũ với những bài học sinh động, đầy ý nghĩa giúp thanh thiếu niên phát triển toàn diện, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

          - Công tác phối hợp chặt chẽ, chương trình phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thiết thực và hiệu quả mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Tạo môi trường giáo dục và rèn luyện nhân cách toàn diện đối với thanh thiếu niên, thắt chặt tình đoàn kết quân và dân.

          II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

          1. Thời gian: Dự kiến tổ chức 12 ngày, (từ ngày 03/7 – 14/7/2012).

          2. Địa điểm: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước (Ấp 7, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

          III. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG:

          1. Đối tượng:

          - Đoàn viên thanh thiếu niên (từ 16 đến 19 tuổi) đang học tập trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh có học lực từ trung bình khá trở lên, hạnh kiểm tốt (trong năm học 2011 - 2012), sức khoẻ tốt, không mắc các chứng bệnh về tim mạch, thần kinh, đã tham gia các lớp học kỳ quân đội các khóa (có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học kỳ quân đội).

          2. Số lượng: 95 người bao gồm:

          - Ban chỉ đạo, Ban tổ chức: 09 đồng chí.

          - Điều phối viên: 16 đồng chí.

- Chiến sĩ 70 em.

          IV. NỘI DUNG  CHƯƠNG TRÌNH:

          1. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự:

          - Giáo dục truyền thống.

          - Huấn luyện các nội dung cơ bản về điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định và các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

          - Huấn luyện quân sự: Các bài võ thể dục, hiệp đồng phối hợp trung đội, vật cản k91, sơ cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến…

          2. Huấn luyện kỹ năng:

          - Kỹ năng sống: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng làm việc độc lập…

          - Kỹ năng sinh hoạt tập thể, xử lý tình huống, dân vũ Việt Nam và quốc tế.

          - Các chuyên đề về gia đình, tâm lý khoa học…

          - Các hoạt động giao lưu văn nghệ, lửa trại và sinh hoạt ngoại khóa.

          - Thực tế: Hành quân làm công tác xã hội, thăm cột mốc biên giới và các Đồn Biên phòng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức chương trình:

* Ban chỉ đạo:

- Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Tỉnh ủy viên,  Bí thư tỉnh Đoàn - Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh - Đồng Trưởng ban;

* Ban tổ chức:

- Đồng chí Vũ Thanh Ngữ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Trưởng ban;

- Đồng chí Hoàng Văn Thành - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh - Phó ban;

- Đồng chí Mai Tuyết Ngọc - Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN -  Phó ban;

          - Đồng chí Hoàng Văn Hoan - Trưởng ban quân huấn Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh – Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó chủ nhiện hậu cần Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh – Thành viên;

          - Đồng chí Đặng Đình Chuyển - Trợ lý thanh niên, Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh – Thành viên;

          - Đồng chí Phạm Hùng Thanh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động  BCH Bộ đội biên phòng  tỉnh - Thành viên;

          - Đồng chí  Nguyễn Xuân Hạ - Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh - Thành viên;

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Tỉnh Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp với các ngành.

- Phối hợp các Huyện, Thị Đoàn làm công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về nội dung, chương trình học kỳ quân đội nâng cao.

- Giao Trung tâm hoạt động TTN tham mưu và triển khai, tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" lần III năm 2012 (khóa II) và đảm bảo các điều kiện liên quan để tổ chức tốt chương trình.

          2.2. BCH Bộ Đội biên phòng tỉnh:

          - Phối hợp xây dựng các văn bản liên quan.

          - Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị theo nội dung của ngành.

          - Giao Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ Đội biên phòng  tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh xây dựng nội dung chương trình huấn luyện và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về công tác phục vụ, hậu cần theo kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình.

          2.3. Các huyện, thị Đoàn:

          - Tổ chức tuyên truyền, thông tin chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần III năm 2012 (khóa II) đến phụ huynh và học sinh.

          - Tuyển chọn chiến sỹ và đăng ký về BTC cấp tỉnh.

           + Địa điểm đăng ký: Phòng công tác Thanh niên – Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (QL 14 – Phường Tân Phú – TX. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước. SĐT: 06513.999013. Đi động: 0902.955505 gặp Đ/c: Việt).

          + Hồ sơ gồm: 01 phiếu đăng ký chương trình có xác nhận của phụ huynh, 03 ảnh 3 x 4.

          - Một số đơn vị có điều kiện chủ động tổ chức chương trình tại địa phương, đơn vị mình nhằm góp phần làm tốt công tác giáo dục và rèn luyện đoàn viên học sinh.

          3. Tiến độ thực hiện:

          - Từ ngày 20/02/2012 đến 10/3/2012: Xây dựng các văn bản liên quan, họp thảo luận giữa các ngành thống nhất nội dung tổ chức chương trình.

          - Từ ngày 10/3/2012 đến 20/3/2012:

+ Ban hành văn bản đến cơ sở.

+ Triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về chương trình đến phụ huynh, học sinh.

          - Từ ngày 20/3/2012 đến 20/4/2012:

          + Ban tổ chức tiền trạm, chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình.

          + Học sinh đăng ký tham gia chương trình về các huyện, thị Đoàn.

          + Tuyển chọn và tập huấn lực lượng điều phối viên.

          + Tuyển chọn, chốt số lượng chiến sỹ, sinh hoạt với phụ huynh, học sinh.

          + Tổ chức chương trình dự kiến từ ngày 03/7/2012 đến 14/7/2012.

          + Họp rút kinh nghiệm (Dự kiến 02/08/2012).

4. Kinh phí:

          - Ban tổ chức cấp tỉnh chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức chương trình.

          - Học sinh tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần III 2012 (khóa II) đóng góp các khoản kinh phí ăn, tài liệu, trang phục, bảo hiểm, dụng cụ thực hành, kinh phí đi thực tế theo quy định của Ban tổ chức. tổng kinh phí đóng góp là 2.500.000đ, Hai triệu năm trăm ngàn đồng. (Có bảng kê nội dung kinh phí đóng góp kèm theo).

          Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần III năm 2012 (khóa II), đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư trung ương Đoàn; Phòng CT Đoàn phía Nam;

- Bộ tư lệnh BĐBP;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;

- Phòng TM, CT, Tiểu đoàn Huấn Luyện Cơ động/ BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;

- Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh;

- Các đồng chí trong BCĐ, BTC;

- Các huyện, thị Đoàn và Đoàn trường THPT;

- Lưu VP, Ban TTNTH TĐ.

 

 

Tải văn bản tại đây

Bài vết cùng chủ đề
Loading

Video giới thiệu


Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Bình Phước.
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 06513999099
Email: thanhthieunhibinhphuoc@vnn.vn
Developed by Global Solutions Corp