chương trình liên hoan hoa phượng đỏ

 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” tỉnh Bình Phước lần thứ XVII năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 BCH TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                                                      Bình Phước, ngày     tháng     năm 2013

                   ***                                                                    

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” tỉnh Bình Phước lần thứ XVII năm 2013

 

 

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

Ngày 29/7/2013

1

Từ 07h00' - 10h00'

Đón tiếp hội đồng cố vấn nghệ thuật.

Trung tâm hoạt động TTN.

Các đơn vị chạy chương trình theo thứ tự bốc thăm từ số 01 đến số 09.

2

Từ 08h00 - 10h00’

Họp BTC, hội đồng cố vấn nghệ thuật với trưởng đoàn các đơn vị.

3

Từ 10h00' - 11h00'

Biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị từ số 01 đến 02.

4

Từ 11h00' - 13h00'

Nghỉ ngơi theo đoàn.

5

Từ 13h00' - 14h15'

Chạy chương trình các số thứ tự từ 09 đến 12.

6

Từ 14h30’ - 17h00’

Biểu diễn dự thi của các đơn vị theo số thứ tự từ 03 đến 06.

7

Từ 17h00’ - 19h00’

Nghỉ ngơi theo đoàn

8

Từ 19h00’ - 19h30’

Tập trung, ổn định tổ chức.

9

Từ 19h30’ - 20h30’

Khai mạc Liên hoan

10

Từ 20h30’ - 22h00’

Biểu diễn dự thi theo số thứ tự từ số 07 đến 09.

11

Sau 22h00’

Nghỉ ngơi theo đoàn.

Ngày 30/07/2013

1

Từ 07h45' - 10h00'

Biểu diễn dự thi theo số thứ tự từ 10 đến hết.

 

 

 

 

Trung tâm hoạt động TTN.

2

Từ 10h00' - 11h30'

Họp BTC, hội đồng cố vấn, các trưởng đoàn rút kinh nghiệm Liên hoan.

3

Từ 13h00' - 13h30'

Nghỉ ngơi theo đoàn

4

Từ 13h30' - 14h00'

Tập trung các đơn vị thông báo các tiết mục công diễn đêm Bế mạc.

5

Từ 14h00' - 16h30'

Chạy chương trình các tiết mục công diễn.

6

Từ 16h30' - 19h00'

Nghỉ ngơi theo đoàn.

7

Từ 19h00’ - 19h30’

Tập trung, ổn định tổ chức.

8

Từ 19h30’ - 20h00’

Văn nghệ chào mừng

9

Từ 20h00’ - 22h00’

Công diễn các tiết mục xuất sắc, trao giải và Bế mạc Liên hoan.

 

BAN TỔ CHỨC

 

Bài vết cùng chủ đề
Loading

Video giới thiệu


Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Bình Phước.
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 06513999099
Email: thanhthieunhibinhphuoc@vnn.vn
Developed by Global Solutions Corp